Hoogbegaafdheid

Waarom Mindme?

Mindme is de praktijk van Mariëtte van Hazendonk. Een praktijk op het gebied van hoogbegaafdheid in alle facetten. Mindme onderscheidt zich vooral in de wijze waarop de hoogbegaafdheidsproblematiek wordt aangeboden. Hoogbegaafden zijn vaak visueel ingesteld en geven over het algemeen de voorkeur aan het denken in beelden. Door in beelden te denken, kan informatie sneller binnendringen. In één seconde, denkt een mens in ongeveer 32 beelden ten opzichte van 2 woorden.

Mindme maakt de problematiek visueel en geeft daardoor op een snelle manier inzicht in de specifieke problemen die zich bij hoogbegaafden kunnen voor doen. Met beelden wordt simpelweg zeer effectief gecommuniceerd. Visueel denken kan moeilijke informatie versimpelen, met als gevolg een makkelijkere overdracht die goed te onthouden is. Het geheel is beter te overzien en verbanden worden sneller ontdekt. Creatieve en passende oplossingen zullen boven komen drijven.

Mindme geeft voorlichting in de vorm van presentaties en lezingen.

Mindme verzorgt cursussen voor ouders van hoogbegaafde kinderen en leerkrachten.

Mindme adviseert, begeleidt en coacht hoogbegaafden, ouders van hoogbegaafde kinderen en leerkrachten. Ze is visueel ingesteld en heeft oog voor het grotere geheel.

Mindme wisselt kennis uit op basis van levenslange ervaring. Ervaring als hoogbegaafde en ervaring met hoogbegaafden. Geen overdracht van simpelweg aangeleerde en aan te leren theorieën, maar overdracht van kennis vanuit de pure oorsprong. Kennis ontstaan door waarnemen, ervaren en voelen, met hier en daar een link naar de theorie. Zoals Leonardo da Vinci immers ooit zei: “Al onze kennis spruit voort uit onze waarneming!”

Daarom Mindme!