Logo

Op naar de top…

Het logo van Mindme is opgebouwd uit twee piramides. In de voorste, donkerpaarse piramide is net onder het midden een rode stip geplaatst. Deze stip geeft het begin van de derde laag van de Maslowpiramide aan. Dit is de laag van de sociale behoeften. De behoefte aan liefde en de behoefte om ergens bij te horen. Hier gaat het bij hoogbegaafde kinderen vaak mis. Diep in hun hart willen ze graag hun sociale gedrag in de groep ontwikkelen en een band opbouwen met de kinderen om hen heen. Om erbij te kunnen horen zullen ze zich aan moeten passen, met alle negatieve gevolgen van dien.

De achterste, lichtpaarse piramide heeft een groene stip in de top. De bovenste laag van de Maslowpiramide. De laag van de vrije zelfontplooiing. Deze lichte piramide symboliseert het toekomstbeeld. De meeste hoogbegaafde kinderen komen op hun weg naar de bovenste twee lagen, veel belemmeringen tegen. Belemmeringen die tot gevolg hebben dat de kinderen zichzelf niet volledig kunnen ontplooien. Als die belemmeringen weggenomen kunnen worden, ligt de weg naar de top open. Kunnen ze doorstromen naar de laag van de behoefte aan erkenning en waardering. De waardering voor wie zijzelf zijn. De erkenning als persoon op grond van zijn of haar kwaliteiten. Als dit niveau bereikt is, rest er nog één laag. De laag van het verlangen om meer en meer te worden wie ze in aanleg feitelijk al zijn. Op basis van het bereikte zelfvertrouwen kunnen, op latere leeftijd, een aantal van deze jonge hoogbegaafden als vrij mens realiseren wat in hen is, zonder belemmeringen van binnen of van buitenaf.

…daar ligt de basis voor wie jij werkelijk bent!