Mariëtte

Over mij…

Graag wil ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Mariëtte van Hazendonk, hoogbegaafdheidsspecialist, moeder van drie hoogbegaafde zonen en coördinator Leerplicht/RMC bij de gemeente Tilburg.

Het thema hoogbegaafdheid en ik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een verbintenis voor het leven. Vooral de afgelopen 15 jaar heb ik me intensief en op diverse manieren met dit onderwerp beziggehouden. Voor verschillende psychologenpraktijken verzorgde ik oudercursussen en trainingen voor basisschoolleerkrachten. In opdracht van de Cito-groep Arnhem heb ik lesmateriaal voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkeld en op verzoek van het CBO (Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek van de Universiteit Nijmegen) heb ik artikelen geschreven voor het blad Vooruit.
Daarnaast houd ik me als coördinator Leerplicht/RMC onder andere bezig met het regionaal ‘voortijdig schoolverlaters-beleid’, verzuimbeleid 18+ en de aanpak van kwetsbare jongeren. Ook binnen de gemeentelijke setting kom ik met grote regelmaat hoogbegaafde drop-outs tegen die zijn stukgelopen in het onderwijs.

Mijn waarnemingen, bevindingen, persoonlijke ervaringen en belevingen wil ik graag met u delen. Hoogbegaafden zich comfortabel laten voelen in het ‘anders’ zijn en ze de kunst van het ‘anders’ zijn te leren beheersen, is mijn grootste uitdaging.

 

Mariëtte van Hazendonk
Hoogbegaafdheidsspecialist – Talentbegeleider (Novilo) / Talent-Vaardig-begeleider
Novilo logo logo Praktijk Hoogbegaafd